Velkommen

Indflytning i disse flotte huse er d. 1. oktober 2019. Alle rækkehuse er lige nu beboet og der er venteliste. Ønsker du at stå på ventelisten, så se mere om hvordan, under fanen "indmeldelse og regler".

Velkommen til vores hjemmeside


  

VIGTIG MEDDELELSE (English below)


Bolig Datas kontor lukkes midlertidig for personlig henvendelse i perioden d. 12. marts 2020 til og med d. 13. april 2020 i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 

Vi har i denne periode udvidet telefontiderne:

Det er muligt at kontakte administrationen på. tlf. 75611066

mandag -torsdag mellem kl. 10.00 – 15.00 og fredag mellem kl. 10.00 – 12.00.

 

eller pr. mail kontoret@boligdata.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bolig Data
IMPORTANT


The office is temporarily closed for personal inquiry in the period March 12, 2020 – April 13, 2020 according to the recommendations of the National Board of Health.


 

You can contact the office on phone no. 75611066


Monday – Thursday between 10.00 – 15.00 and Friday between 10.00 – 12.00.


or by e-mail kontoret@boligdata.dkBest regards


Bolig Data
Constantiaparken

Vi er nu færdige med de nye boliger i Hedensted, som ses på billedet ovenfor. Se mere under fanen Afdelinger Hedensted / Constantiaparken.

Startboliger

Som noget nyt tilbydes unge med brug for "et puf i ryggen" hjælp til at flytte hjemmefra. Der kan læses mere under fanen "Startboliger"

Velkommen til Østjysk Boligselskab af 1976


Under navnet "Østjysk Boligselskab af 1976" har selskabet nu eksisteret i over 30 år. I løbet af de år, er Østjysk Boligselskab af 1976 vokset til det 3 dobbelte. Indtil 1. april 2004, administreret af Bolig Data ApS ved forretningsfører Bjørn Hansen, herefter af Bolig Data Administration ved forretningsfører Helle Bro Pedersen.  Østjysk Boligselskab overtog i 1976 "resterne" af "Vejle Amts Boligselskab" med dets ca. 200 lejemål.

Østjysk Boligselskab indtager en central rolle med hensyn til lejeboliger i Hedensted Kommune, idet vi nu administrerer ca. 720 lejemål, fordelt på et bredt udvalg af boliger. Vi har store og små familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, bofællesskaber samt plejeboliger (de 3 sidstnævnte er det kommunen, der visiterer til).