Velkommen

Indflytning i disse flotte huse er d. 1. oktober 2019. Kontakt administrationen, hvis du er interesseret.

Constantiaparken

Vi  bygger nye boliger i Hedensted, som ses på billedet ovenfor. Se mere under fanen Afdelinger Hedensted / Constantiaparken.

Startboliger

Som noget nyt tilbydes unge med brug for "et puf i ryggen" hjælp til at flytte hjemmefra. Der kan læses mere under fanen "Startboliger"

Velkommen til Østjysk Boligselskab af 1976


Under navnet "Østjysk Boligselskab af 1976" har selskabet nu eksisteret i over 30 år. I løbet af de år, er Østjysk Boligselskab af 1976 vokset til det 3 dobbelte. Indtil 1. april 2004, administreret af Bolig Data ApS ved forretningsfører Bjørn Hansen, herefter af Bolig Data Administration ved forretningsfører Helle Bro Pedersen.  Østjysk Boligselskab overtog i 1976 "resterne" af "Vejle Amts Boligselskab" med dets ca. 200 lejemål.

Østjysk Boligselskab indtager en central rolle med hensyn til lejeboliger i Hedensted Kommune, idet vi nu administrerer ca. 720 lejemål, fordelt på et bredt udvalg af boliger. Vi har store og små familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, bofællesskaber samt plejeboliger (de 2 sidstnævnte er det kommunen, der visiterer til).