Uldum Rådhusparken

Den gamle rådhusgrund i Uldum forvandles til nye attraktive boliger. Byggeriet påbegyndes i 2022.

Projektet bidrager til forskønnelse af byen og motiverer til socialt samvær.

Projektet består at 28 attraktive lejeboliger med en skøn beliggenhed i midtbyen.

Boligerne vil variere i størrelse og spænder fra ca. 75-115 m² fra 2-5 værelser. Bebyggelsen vil således kunne tiltrække både unge, ældre, enlige, par og familier. Boligerne bliver opført som dobbelthuse og små kædehuse i henholdsvis ét og to plan.

Boligerne kommer til at centrere sig om en lille park og et gadekær og vil blive områdets grønne hjerte, med et dejligt stykke natur og et åndehul midt i byen.

 Forventet opstart af første etape er i 2022, forventet færdig i 2023.

Er du allerede nu interesseret i at blive skrevet på venteliste, så kontakt administartionen hvis du i forvejen er medlem af Østjysk Boligselskab. Er du ikke medlem, skal du melde dig ind, dette kan gøres ved at gå under fanen indmeldelse, her finder du indmeldelsesblanketten og herpå anføres det at det er Rådhusparken i Uldum der ønskes.