Hedensted 4

Hedensted 4

Parcelhuse på 85-93 m² Engparken 51-65 og Anemonevej i Hedensted

Der er garager/carporte til flere huse

Den gennemsnitlige leje pr. m² pr. år er 625 kr.