Fælleshus

Fælles huset i Løsning

Fælleshuset er til glæde og gavn for alle Østjysk Boligselskabs beboere.

Det har 3 funktioner.

  1. Dels danner det ramme om mange af bestyrelsens aktiviteter.

  2. Dels kan beboere i Østjysk Boligselskab leje festlokalerne, der kan rumme selskaber op til ca. 60 personer. Der forefindes borde, stole og service.

  3. Dels foregår der flere fælles arrangementer for beboerne, som løbende kan følges i beboerbladet.

       Prisliste for leje af festlokalerne                  
  • Depositum                               kr.  500
  • Leje af lokaler                         kr.  600
  • Rengøring (obligatorisk)      kr.  400
  • Nu kan det lille lokale også lejes - kontakt administrationskontoret for nærmere information.