Østjysk Boligselskab

Opsigelse

Ønsker du at opsige din bolig

Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal dette gøres skriftligt.

Opsigelsen skal indeholde:

  • Lejers navn
  • Hvis flere lejere på kontrakten skal begge navne opgives
  • lejemåls adressen
  • hvornår lejemålet er tømt og rengjort og klar til fraflytningssyn
  • Fraflytters nye adresse (ved dødsbo, kontaktpersonsoplysninger)
  • Kontonr. til evt. overførsel af restbeløb
  • Telefonnummer, som mulig ny lejer må benytte, for aftale om fremvisning

Alt dette sendes skriftligt og kan gøres på mail til kontoret@boligdata.dk

Opsigelsen sker med 3 måneders varsel til den første i måneden.  Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv., indtil opsigelsesvarslet udløber.

Er du ude af lejemålet inden de 3 måneders opsigelse og lejligheden er ryddet og rengjort, vil vi bestræbe os på at udleje lejemålet hurtigst muligt herefter.

 

 

Tjekliste i forbindelse med fraflytning:

I forbindelse med fraflytning er det fraflytters pligt at rydde og rengøre boligen såvel indvendigt som udvendigt. Såfremt boligen ikke er rengjort ved fraflytning, vil rengøring blive foretaget på fraflytters regning.

Følgende rengøring skal være foretaget ved fraflytning og inden fraflytningssyn:

Hele lejligheden/huset – rengør/vask/rens:

-          Indvendige døre og dørkarme

-          Fodpaneler

-          Lofter

-          Radiatorer, - rør, -lameller samt bag dem

-          Elkontakter

-          Alle skabe

-          Gulve og evt. trapper

-          Vindueskarme

-          Vinduesglas både ind- og udvendig

-           

Køkken – rengør/vask/rens/afkalk:

-          Skabe, låger, hylder, lister, overflader

-          Komfur, plader, ovn – rengør under og bagved komfuret

-          Emhætte og filter

-          Armatur og køkkenvask

-          Køkkenbordets sokkel

-          Køleskab/fryser (såfremt det tilhører lejemålet)

 

Badeværelse – rengør/vask/rens/afkalk:

-          Fliser

-          Toilet

-          Armaturer

-          Håndvask

-          Udsugning

-          Afløbsriste

Loftrum/kælderrum/skur/garage/have/terrasse:

-          Fjerne alle effekter

-          Rengøring/fejning

-          Ukrudt fjernet fra bed

-          Græs slået

-           

Husk Følgende:

-          Egne hvidevarer skal fjernes.

-          Egne gulvtæpper skal fjernes.

-          Gardinstænger, gardiner og persienner skal fjernes.

-          Alle nøgler og eventuelle vaskekort/-brikker skal afleveres ved fraflytning. Ved bortkomne nøgler skal låse omkodes for fraflytters regning. Bortkomne vaskekort/-brikker betales af fraflytter.

-          Er man forhindret i at deltage i fraflytningssyn, kan nøgler mv. afleveres på viceværtkontoret eller hos administrationen. Den fraflyttede lejer kan også ved fuldmagt, lade en anden deltage på sine vegne.

-          At oplyse din nye adresse samt dit konto nr. til brug ved den endelige flytteopgørelse senest 8 dage før fraflytning, dette gøres pr. telefon eller mail til administrationen.

-           

-          Aflæsning af målere til el, vand og varme m.m. vil blive foretaget, når den fraflyttede lejer frigøres af lejemålet, idet der hæftes for husleje og forbrug i istandsættelsesperioden.

 

Hvis der er lavet aftale om overdragelse af løsøre (skabe, gardiner/persienner, hvidevarer) til næste lejer, skal dette meddeles skriftligt til administrationen inden fraflytning og med både fraflytter og ny lejers skriftlige accept. Alle tingene skal nedtages/afinstalleres ved fraflytning og der skal rengøres bag.